Author Archives: شکرالله شهریار

نقش شاهنامه در زبان و ادبیات فارسی

نقش شاهنامه در زبان و ادبیات فارسی اثر شاهنامه شاهکار جاویدان و پرارج سخن پرداز بزرگ ملی فردوسی در زبان و ادبیات پارسی به حدی است که اگر...

پیام نوروزی الحاج سید منصور نادری

پیام الحاج سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان، مؤسس و رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و نماینده مردم در شورای ملی به مناسبت...

شاعره در مزار رابعه بلخی

شاعره در مزار رابعه بلخی   رابعه آن افتخاری شهر بلخ لذت دنیا به کامش گشته تلخ بود عشق اسمانی در دلش مهر یزدان بوده در آب و گلش دلربای...

چرا هشتم مارچ؟

چرا هشتم مارچ؟ تاریخ روزی جهانی زن هم زمان تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض است. این روز روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری...

شعر پای‌داری در رنگین کمان سروده‌های واصف باختری

  پرتو نادری   شعر پای‌داری در رنگین کمان سروده‌های واصف باختری برای جست و جوی شعر مقاومت در سروده‌های استاد واصف باختری نیازی...

روز جهانی زبان مادری مبارک باد!

زبان، بازتاب‌دهنده‌ی فرهنگ مردمی است که به آن زبان سخن می‌گویند، نماینده‌ی هویت آنهاست و دنیای آنها را تشریح می‌کند. زبان پدیده‌ای...

ترجمه و چاپ کتاب راحت العقل

ترجمه و چاپ کتاب راحت العقل: کتاب راحت العقل (آسایش خرد) اثر داعی حمید الدین کرمانی یکی از بزرگترین داعیان دور فاطمیان مصر از جانب کمیتۀ...

زیستنامۀ رونق نادری کیانی

زیستنامۀ رونق نادری کیانی نویسنده: محمد ارشاد معنوی، معاون کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی دورۀ کودکی: سید نور الدین رونق نادری کیانی...

عرفان و حافظ

عرفان و حافظ چنانکه بسیاری از پژوهشگران نشان داده اند، حافظ فراوان واژگان عرفانی و مایه ها و داده های آن را به کار برده است. با این که هیچ...

مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف عالی مقام

مولانا جلال الدین بلخی شاعر و عارف عالی مقام شاعر و عارف عالی مقام سید حسین نصر جلال الدین مولوی، آن تنظیم کنندۀ بی همتای موسیقی افلاک...