Author Archives: حجت خراسان

روز جهانی کتاب مبارک باد

روز جهانی کتاب گرامی باد، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) بیست سال قبل از امروز بیست و سوم اپریل را به عنوان روز جهانی کتاب...

پیام نوروزی الحاج سید منصور نادری

پیام الحاج سید منصور نادری رهبر اسماعیلیان افغانستان، مؤسس و رئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و نماینده مردم در شورای ملی به مناسبت...

کتابخانه وکتابداری در یک جامعه تاثیرات عمده دارد.

سوژه:کتابخانه وکتابداری در یک جامعه تاثیرات عمده دارد. لید:کتابخانه درپویایی فرهنگ وادبیات مردم. زاویه:فرهنگ کتاب خوانی بلند بردن سطح...

«گنجینه عشق» گزینه اشعار عاشقانه پارسی سرایان، روگشایی شد

  « گنجینه عشق » و « دیوان منصور » با حضور صدها تن از فرهنگیان، دانشمندان و سیاسیون، در کابل روگشایی شد. گنجینه عشق، شامل  ده ها غزل،...

خطۀ خورشید

خطۀ خورشید به میدانی که رخـش تهمتن زیبد سـواری را نباشد فرصتی، اشـترسواری،  خرکاری را ملاف ازتاج وتخت اجنبی درخطۀ خورشید فقیران خراسـان...

جوانان افغانستان!

              جوانان افغانستان! علیه “پیرسالاری” و جوانمرگی؛ آگاهانه و متحدانه به پا خیزید!     ـ سال تا سال خیلی بیشتر از...

حجت از نگاه دانش؛ خلاقیت، هنر واستعداد !

حجت از نگاه دانش؛  خلاقیت، هنر واستعداد ! اثر حجت از نگاه دانش چونان سرشار ازخلاقیت، هنر واستعداد است که نظیرش را کمتر تاکنون شاهد بوده...

پیام کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی به مناسبت روز جهانی کتاب

درخت تو گر بار دانش بگـــــیرد به زیر آوری چرخ نیل و فری را بیست و سوم اپریل از سوی سازمان بین المللی یونسکو به عنوان روز جهانی کتاب و...

رحمت صبح

رحمت صبح از بادۀ چشـمانـت مـسـتانـه و شـادم کن آتـش بفـکن در دل از ریـشـه خرابم کن گر سخت و گلوگیرم چـون دانۀ انجیرم شـهـدم بنـمـا جــانـا...

بهار آرزو

“بهار آرزو” در بهار آرزو، چون یاسمن گل میکنم پای آن سروِ روان اندر چمن گل میکنم تا نسیم صبحگاهی میرسد از کشورم در دیار غیر، صد دشت...