Tag Archives: کانون فرهنگی حکیم ناصرخسروبلخی

پرتو نادری با نشریهء پامیر

حمید رحمانی (پاره هایی از یک گفتگو) *- شعر در زنده گی شما چه نقشی داشته است؟ پاسخ: من با شعر زیسته ام.لذت ناک ترین لحظه ها برایم ، لحظه های...

آبده یادگاری حکیم ناصرخسرو بلخی تهداب گذاری شد

منبع : هفته نامه پامیر ارگان نشراتی شهرداری کابل آبده یادگاری حکیم ناصر خسرو بلخی پیش از چاشت روز چهارشنبه گذشته با گذاشتن سنگ تهداب توسط...

ناصر خسرو بلخی، شیوه شاعری و نگرش

عارف پژمان شعر ناصر، یکسره در گرو جهانبینی ویژه اوست. شعر ناصر از نظر شکل و مضمون، سرشار از تازگی و شگفتی است. التفات به تنوع اوزان شاعرانه،...

نگـــرشی بر ویـــژه گی هــای زبــانی در شـــعر “قیصـــر امیــن پـــور”

یادآوری: بامداد سه شنبه هشتم عقرب (آبان۱۳۸۶) بود که دکتر “قیصرامین پور” شاعر معاصر حوزه ی زبان پارسی، ازاثر بیماری قلبی درگذشت و...

همـــه عمـــر با تـــو قـــدح زدیــم…

“همه عمر باتو قدح زدیم ونرفت رنجِ خمـار ِما چه قیامتی که نمی رسی،زکنارِمابه کنارِ ما” “قدح”بربنیادنگرش عارفانه می تواند اشاره...

بازخوانی چند بیت از شکوه های ناصرخسرو

جاود فرهاد ناصر خسرو، به دلیل داشتن ویژه گی های منحصر به فرد، شاعریست که بیشتر برارزش های اخلاقی،خرد ورزی ودانشی اتکا دارد وبه تعبیر...

گذرگاه بسته

پرتو نادری فریادی برای همهء زنانی در بند (نگاهی به کتاب خاطرات بلقیس مکیز) شاید بتوان گفت که خاطره نویسی در سالهای  پسین به گونهء یک نوع...

پری کوچک من

پرتونادری  چشمهایت «سنگردی» پنجشیراست در زبان زیبایی کوهستان چشمهایت را به حافظه می سپارم  من زیبایی کوهستانم و جاری می شوم در خلوت...

در امتداد دریا و آن شب مهتابی

پرتونادری یادی از شاعر شهید سید متقی ضمنی  سخنان آغازین   زنده گی با چه شتابی می گذرد و ما را با خود می برد ، تا چشم به هم زده ایم و آبی از...

شعر حکیم ناصرخسرو بلخی

شعرهاى ناصرخسرو در سبک خراسانى سروده شده است، سبکى که شاعران بزرگى مانند رودکى، عنصرى و مسعود سعد سلمان به آن شیوه شعر سروده‌اند. البته،...