پنج شنبه خرداد ۳۱, ۹۱۶۱

نقاشی سفرنامه ناصر خسرو بلخی