یکشنبه آبان ۴, ۱۳۹۹

ویژه برنامه ی فرهنگ کتاب خوانی

ویژه برنامه ی فرهنگ کتاب خوانی
کمیته ی فرهنگی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در آستانه ی جشن استقلال کشور ویژه برنامه ی علمی را زیر نام ” فرهنگ کتاب خوانی” بر گزار کرد. در این برنامه که بیش از صد جوان دانش آموخته و دانشجو، عضو نهاد های فرهنگی و آموزگاران اشتراک داشتند؛ ضمن تبجیل از سالروز استقلال کشور به فرهنک کتاب خوانی به بحث پرداختند.
این برنامه که در تالار اجتماعات کتابخانه ی عامه ی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی برگزار شده بود، سخنرانان محفل هریک؛ محمد جواد سلطانی استاد دانشگاه و جامعه شناس، داکتر سرو رسا رفیع زاده پژوهشگر ادبی و پوهندوی سید محمد ابراهیم بامیانی عضو کمیته ی علمی کانون به نوبه ی خویش پیرامون اهمیت کتاب خوانی و چگونگی این فرهنگ در جامعه ی افغانی به بحث پرداختند.
دکتر رفیع زاده ضمن تاکید جوانان به مطالعه ی روزمره طورعادت وار بیشتر روی فرهنگ کتاب خوانی کودکان بحث کرده و اشاره کرد که “به کودکان مان کتاب خواندن را عادت روزمره قرار بدهیم تا آینده ی باسعادت جامعه را تضمین کنیم” وی مربیان اندیشه ی کتاب خوان شدن کودکان را ( خانواده، رسانه، کتاب خانه و مدرسه ) عنوان کرده و تاکید کرد؛ در اثر بی توجهی این چهار عنصر کودکان جامعه ی ما با کتاب طور کامل بیگانگی را اختیار کرده اند. در حالیکه کودکان دیگر کشور ها طور روزمره به کتاب خواندن عادت دارند.
محمد جواد سلطانی با ویژگی های منحصر به فرد جامعه شناسانه اش سیر تاریخی فرهنگی در افغانستان را به بررسی گرفته و گفت : افغانستان از گذشته های دور دارای فرهنگ ها وتمدن های غنی در منطقه بوده است. وی گفت ” ما میراث دار فرهنگ ها و تمدن های بزرگ هستیم ولی در حال حاضرهیچ ارتباطی با آن افتخار ها نداریم. دلیل این بیگانگی ما با ذخیره های فرهنگی مان تحمیل شدن مفکوره ی بدوی و صحرا نشینی بالای ماست. به گفته ی سلطانی پرشکوه ترین عصر فرهنگی در کشور عصر غزنوی ها بوده است که ما امروز از آن به افتخار یاد کرده و از ذخیره های آن به عنوان مواد دست اول بهره می بریم. وی مهد تمدن و فرهنگ در بامیان را نیز به نیکویی یاد کرده و اینکه چرا این افتخارات به آتش کشیده شد را فرهنگ ستیزی بیگانگان و لجوجان داخلی یاد کرد. به گفته ی وی ” ما در حال حاضر نیازمند هستیم تا بار دیگر راه خود به این ذخیره های بزرگ فرهنگی را باز کنیم”.
آقای سلطانی با اشاره به نبود فرهنگ درست کتاب خوانی در کشور به خصوص در جامعه ی دانشگاهی اشاره کرد که ” ما در کشور ۸ دهه تجربه ی دانشگاهی داریم اما تا کنون کسی از فرهنگ ، انسانیت و کتاب تعریفی درستی ندارند. دلیلش هم بی توجهی نهاد های تحصیلی و خود جوانان میباشد. او گفت: جامعه ی کنونی ما از لحاظ تاریخی و فرهنگی درمقطع هولناک ترین حادثه قرار دارد و نباید بیش از این به حرف های تشریفاتی و میان تهی باورمند باشیم و خود مان باید راه درست مان را با توجه به شگوفایی گذشته های مان دریابیم.
آقای بامیانی؛ سخنران دیگر برنامه نیز یادداشت برداری در جریان نشست های علمی را یک ضرورت و اولویت علمی و کتاب خوانی گفته و هم چنان از اشتراک کنندگان خواست که بیش تر از این نیز از امکانات کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی استفاده کنند. درپایان برنامه اشتراک کنندگان ضمن بازدید از کتاب های این کانون و تالار کتابخانه ی عامه، علاقه مندی شانرا نسبت به موجودیت این کانون و برنامه های آن اعلام کردند.
کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی همه ساله برنامه های مختلف علمی و فرهنگی چون؛ دایر گفتمان های ادبی، روگشایی اثر های علمی و هنری دانشمندان و هنرمندان، اجرای نمایشنامه ها و دیگر برنامه هارا برگزار می کند. این کانون یک نهاد غیر دولتی بوده و همه ی امکانات آن به طور رایگان در خدمت شهروندان کشور قرار دارد.
گزارش گر: فواد رفعت

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.