پنج شنبه مهر ۳, ۱۳۹۹

مادر ، روزت مبارک!

از بیست و چهارم جوزا به عنوان سالروز گرامی داشت از مهربان ترین موجود خداوندی که همانا مادر است در اکثر کشورهای اسلامی و غیر اسلامی  به پاس خدمات و زحمات ارزنده ی زیبا ترین واژه ی هستی (( مادر ))  همه ساله نکوداشت  به عمل می آید. بنا در کشور عزیز ما افغانستان نیز بیست و چهار جوزا را به عنوان سال یاد روز مادر ، گرامی و پاس می دارد. خداوند کریم همواره و پیوسته در کلام مطهرش انسان ها را به خدمت پدر و مادر فرا می خواند؛ اما در مورد مادر و قدر دانی از زحمات فراوان که در قسمت تعلیم و تربیه فرزندان شان متقبل می شود بیش تر و زیاد تر تاکید می نمایید. چون مادر؛ مهربان ترین موجود است که خودش را قربان می کند تا فرزندان و دلبتسگانش آسوده خاطر و به دور از دردها و رنج های زندگی، زندگی نمایید. از این جهت هیچ انسانی نمی تواند زحمات و رنجهای را که مادران در طول حیات شان به منظور آموزش و پروش فرزندان خود متحمل می شود فراموش نمایید.

اینک کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی روز مادر، بیست و چهارم جوزا، را به همگان مبارک می گوید و گرامی داشت از این روز را امر نیک و خجسته می داند.

نشر شده در: پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.