پنج شنبه مهر ۳, ۱۳۹۹

کتاب گنج نا مرئی

کتاب گنج نا مرئی

ارزش کتاب در فرهنگ غنامند کشور ما بیشتر از آنست که توانمندی ما بتواند در ظاهر ساختن داشته های معنوی آن سیر کند.

مطالعه کتاب در روند تکامل ذهنی و فکری ملت ها و گذاشتن زیر بنای یک جامعه نوین آیده آل و مطابق خواسته های روز از ضروریات مبرم و انکار نا پذیر شمرده میشود.

کتاب مسبب حقیقی و نهادینه ساختن ترقی و تعالی یک کشور بوده و ساکنین آن خطه را آن چنان که باید و شاید با زیور علم و دانش ملبس و مزین میسازد.

کتاب زیر بنای یک جامعه مدرن و عامل شهرت و عزت یک مملکت محسوب میگردد، همینکه میگویند نبوغ، استعداد، دانش، تحقیق، تشریح و امسال این مزایا را کتاب به ارمغان می دهد.

کتاب و شکوهمندی آن در مسیر تکامل بشری با سابقه چشمگیری که از نخستین روزگاران هستی تا ایندم و آینده دارد پر از اهمیت و جلال است.

کتاب روشن کننده تلاش های معقول و سا زنده انسان ها در طی سده ها و قرون متمادی بوده و آنان را چنان که باید در انظار جلوه گر ساخته و از پدیده ها و آفریده های شان که ذریعه یک دانشمند متحبر و مبتکر با تصویر آموزنده و یا تنبیه کننده تقدیم جامعه میکند کتاب است.

کتاب معرف و باز گوینده و کارنامه ها و سر گذشت و شخصیت های گذشته تاریخ است، زیرا پدیده ها و آفریده های آنانرا مانند آئینه تمام نمای با در نظرداشت جوانب و ماحول همان عصر و زمان در مقابل چشم مطالعه کننده به خاطر درک واقیعت های عینی همان عصر و قرن در نظر مجسم می سازد.

کتاب یگانه انتقال دهنده تکنالوجی مدرنی که یوما فیوما در ابعاد  و حدود ثغورش افزونی بعمل می آید برای نسل موجود و بعدی بهترین وسیله و انعکاس دهنده بوده و برای کسانیکه در عطش فراگیری علوم و فنون هستند آب حیات است.

کتاب اقوال و افعال و کارکرد های نیاکان را که در پیشنه های انجام داده اند بازگو و روی برگ های خود به خط درشت و زرین درج کرده است.

کتاب بهترین و موثر ترین وسیله است برای درک و شناخت ایده آل ها و نظرات مردمان کشور های جهان و مردمان مان از گذشت سال های قبل که حاوی مطالب جالب و ویژه توام با طرز زندگی، فرهنگ، کلتور، و هنر و رسم و رواج های شان بوده و در زندگی زیست با همی در بین جامعه شان رواج داشته، توسط همین پدیده قابل ستایش (کتاب) به دست می آید.

کتاب است که مردمان را در تنگنای زندگی و کشاکش روزگار که هیج رهنمای نمی یابند ، رهنمائی دلسوزانه و مشفقانه نموده و بدون اینکه مدعا، مطلب و یا حق الزحمه ای را عنوان کند از خدماتش تا آن جا که مطالعه کننده او را بخواهد دریغ نمیکند.

کتاب مونس، غم خوار و غم گسا ریست  که در بدترین لحظات زندگی انسانرا تنها نمی گذارد. و بلاخره کتاب گنج گرانبهایست که انسان هر چه قدر از آن بستاند از کمیت و کیفیتش نمی کاهد.

پس لازم و سوال حتمی است که هم میهنان ما و مهم تر جوانان که آینده سازان کشور عزیز شان هستند لحظات عمر گرانبها را ساده و ارزان نفروشند، آن چنان که مادیات در نظر ما ارزش دارد و در مصرفش نهایت دقت را بکار میبندیم در ضایع شدن وقت که پر بهاتر و درخور ارزش معنوی است و دقایقی که بگونه برق میگذرد و عقب گرد ندارد به غفلت و بی تفاوتی سپری نکنیم و باید بصورت مستمر و پی گیر در پی تحصیل و فراگیری اندیشه های صاحبان تفکر و آگاه تلاش ورزیده و برای بدست آوردن این پدیده که غفلت در آن جبران ناپذیر است توجو داشته باشیم. در پایان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی پاسدار فرهنگ و هویت ادبی ، روز گرامداشت از بزرگترین گنجینه ی الهی که همانا کتاب نامیده می شود را گرامی می دارد.

 

نشر شده در: مقالات, پيام ها

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.