سه شنبه مهر ۲۹, ۱۳۹۹

ترجمه و چاپ کتاب راحت العقل

ترجمه و چاپ کتاب راحت العقل:
کتاب راحت العقل (آسایش خرد) اثر داعی حمید الدین کرمانی یکی از بزرگترین داعیان دور فاطمیان مصر از جانب کمیتۀ علمی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی و به همت و بودجه شخصی جناب رئیس کانون ترجمه و بعداً اقبال چاپ یافت.
این کتاب فقهی و فلسفی در ۳۹۷ صحفه با پشتی و دیزاین مرغوب که توسط سید فرهاد هاشمی طراحی گردیده و به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه با قطع وزیری در مطبعه بهیر در سال ۱۳۹۴ خورشیدی حله چاپ به تن کرد.
راحت العقل توسط مترجم فرهیخته و با تجربه کشور جمهوری اسلامی ایران جناب محسن عابدی عضو هیات علمی گروه الهیات دانشگاه شاهد تهران ترجمه گردیده و تایپ متن آن توسط سید عبدالرضا قریشی زاده صورت پذیرفته است، صفحه یکم کتاب با پیش بیان از طرف کمیتۀ علمی کانون آغاز و مقدمه مترجم از صفحه چهارم آغاز شده است، موضوعات کتاب در هفت بخش، بخش بندی و هر بخش دارای هفت فصل بوده صرف بخش هفتم دارای چهارده فصل می باشد، این کتاب از روی نسخه عربی آن که موسسه انتشارات الاعلمی مطبوعات در بیروت – لبنان به نشر رسانیده است.
پ ن: دوستان گرامی اگر خواسته باشین این کتاب معتبر را بدست بیاورین، لطف نموده در کتابخانه عامه کانون فرهنگی حکیم ناصرو خسرو بلخی و یا هم در غرفه فروش نشرات کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی گذشته از جماعتخانۀ عمومی رو به روی دارالعلوم اسلامی الحاج سید منصور نادری که عنقریب به فروش آغاز نموده مراجع کرده با قیمت اندک (۲۵۰) افغانی به دست بیاورید

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.