چهارشنبه مرداد ۲۲, ۱۳۹۹

جایگاه یعقوب یسنا در ادبیات معاصر افغانستان

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی در ادامه فعالیت های علمی و فرهنگی در کشور، محفل ادبی را روز پنج شنبه اول دلو سال ۱۳۹۴ه.خ. تحت عنوان یعقوب یسنا در ادبیات افغانستان معاصر با حضور و اشتراک بیش از یک و صد پنجاه شاعر، نویسنده و دانشجو و با حضور چهار رسانه تصویری که شامل تلویزون ملی، خورشید، آریانا، آیینه و جمع خبرنگاران روزنامه های چاپی، در سالون اجتماعات این نهاد در کابل برگزار نمود. سخنرانان پرتو نادری شاعر، نویسنده و منتقد، جمیل شیرزاد استاد دانشگاه کابل، کاوه جبران استاد دانشگاه البیرونی و مجیب مهرداد استاد دانشگاه البیرونی و سخنگوی وزارت معارف، هر کدام به ترتیب پیرامون فعالیت های یسنا در ده سال پسین سخن گفتند. استاد پرتو نادری در گام نخست از کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی جهت رشد و حمایت نویسندگان و فرهنگیان کشور سپاس گزاری نمود و اشاره نمود که کانون فرهنگی حکیم ناصر خسور بلخی در حیات سی ساله اش بیشترین تاثیر گذاری ارزنده را در غنامندی فرهنگ با شکوه افغانستان داشته است. در ادامه، در مورد کارهای یسنا گفت: کارهای ادبی  یسنا به ویژه در حوزه تحقیق و پژوهش فوق العاده گسترده و متنوع بوده است. اما بنا به مشکلات و شرایط که در کشور وجود دارد کار تحقیق و پژوهش در ده سال اخر چندان رونق خاص نداشته است. یسنا با همه مشکلات که وجود دارد از جمله نویسندگان متاخر در کشور اند که همواره می نویسند. بنابراین امیدوار هستیم که همه نویسندگان و فرهنگیان مانند یسنا همت و تلاش در امر تحقیق و پژوهش به خرچ دهند. جمیل شیرزاد ضمن تشکر از فعالیت کانون، به طور مشخص در باره کتاب خوانش متن یسنا که در گستره ی نقد و نظریه ادبی نگارش یافته است، صحبت نمود. وی خوانش متن را نقد های عملی از ادبیات معاصر افغانستان عنوان کرد و تاکید کرد که خوانش متن یسنا؛ نقدهای از شعر و داستان معاصر افغانستان است که این نقد ها می تواند به عنوان یک چشم انداز در نقد ادبی معاصرافغانستان به حساب رود. کاوه جبران در باره فردوسی شناسی و شاهنامه پژوهی در افغانستان یسنا را ماندگارترین چهره ی معاصر عنوان کرد. آقای جبران در ادامه گفت: در سه کتاب که یسنا در باره شاهنامه و فردوسی نوشته است و بنا به توجهی که جایگاه افغانستان را در شاهنامه مطرح کرده است، اهمیت بیش از حد دارد. چون در ایران امروز تمام رویداد ها، رویداد های اساطیری و تاریخی شاهنامه را به ایران امروزی ربط می دهند. اما یسنا با تحقیق و پشت کار علمی در این سه کتاب بیشتر رویدادهای اساطیری شاهنامه را ملک و دارای افغانستان دانسته که در واقع بزرگترین خدمت فرهنگی را در عرض چند سال آخر نموده است. مجیب مهرداد در باره کارهای نظریه ادبی یعقوب یسنا که خود شاعر و نویسنده است، گفت: نقد ادبی در افغانستان پشتوانه ی نظری ندارد و نظریه های ادبی معاصر درست خوانده نشده است. اما یسنا در کتاب دانایی های ممکن متن و در نقد های که نوشته است کوشش کرده که رابطه بین نقد و نظریه را روشن بسازد، که این تلاش یسنا می تواند قابل اهمیت و در خور توجه ادبیات پژوهان باشد. در پایان یعقوب یسنا با عرض ارادت و سلام به همه گان، از کانون فرهنگی ناصر خسور بلخی ابراز سپاس گزاری نموده و از نقد سخنرانان پیرامون کارهای ادبی اش و اشتراک چشم گیری فرهنگیان و نویسندگان تشکری و قدردانی زیاد نمود. و برنامه با صرف عصریه که از جانب کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی مدنظر گرفته شده بود، پایان پذیرفت.

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.