چهارشنبه مرداد ۲۲, ۱۳۹۹

نقد وباز خوانی کارنامۀ ادبی داکتر عبدالله نائیبی

۱۵جدی ۱۳۹۱

انجمن قلم افغانستان وکانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی کارنامۀ ادبی داکترعبدالله نایبی یکتن از اعضای موسسین کانون فرهنگی حکیم ناصرخسرو بلخی، شاعر، نویسنده ، را به نقد گرفتند. این محفل ادبی، گواه حضور بسیاری از چهره های برجستۀ ادبی کشور از جمله ، استاد عبدالقیوم قویم ،  پرتو نادری و شماری از چهره های برجستۀ شعرامروز وجوانان فرهنگی بودند.

استاد قویم، یکی از منتقدین در این محفل، در پیوند با شعر عبدالله نایبی می گوید که :” نایبی در تصویر سازی در شعر ها دست بالایی دارد. اگر تشبیهات را در شعر های خود می آورد، می کوشد که تشبیهات پیش پا افتاده و مبتذل را استعمال نکند.”

حفیظ الله شریعتی سحر، دیگر منتقد این برنامه بود که سخن های چندی در بارۀ رویکرد های شعری داکتر عبدالله نایبی داشت. به گفتۀ شریعتی سحر، شعر نایبی ، شعری است معاصر و نه امروزی :” عبدالله نایبی از آغاز سرایش تا به امروز تکانه های فراوانی را در شعر تجربه نکرده است.  یعنی زیاد تلاش نمی کند که خود را از ادبیات معاصر بتکاند و به ادبیات امروز بیاید. بیشتر شعر های عبدالله نایبی رویکرد های رومانتیک دارند؛ البته این رویکرد مسایل و پیچیده گی های سیاسی را نیز در خود گنجانیده است و این شعر ها را مارا به تجربه ی می رسانند که ما آن را شعر های سیاسی می گویم. ویژه گی دیگر شعر های نایبی عینی بودن شعر های ایشان است. علت آن هم این بود که در زمان که نایبی در آن زنده گی می کرده است، رویکرد های عینی بودن بیشتر از دیگر جنبه ها مطرح بوده است.”

این محفل ادبی از سوی گلنور بهمن ، از چهر های برجستۀ شعر وادب امروز افغانستان گرداننده گی می شد ولا به لای این برنامه با خوانش شعر های عبدالله نایبی با حنجرۀ خودش مزین شده بود.

در بخشی از این برنامه پرسش و پاسخ های در بارۀ کارکرد های گونه گون ادبی داکتر عبدالله نایبی نیز رخ داد. شماری از شرکت کننده گان این برنامه پرسش های گونه گونی را گردامون کارنامه ادبی استاد نایبی مطرح کردند.

عبدالله نایبی در سال ۱۳۳۴ میلادی در شهر کابل به جهان آمده است. وی تحصیلات عالی خود را در رشته ی ادبیات از دانشگاه کابل به پایان رسانید. سپس دکتورای پزشکی خود را در بخش طب عاجل از دانشکده ی پزشکی شهر استراسبورگ فرانسه به دست آورده است.

  1. با با لهای طلوع شعر
    ۲٫ با بهار معیاد شعر
    ۳٫ رگبا ر بر مرمر شعر
    ۴٫ ایمان شعر
    ۵٫ اصالت شعر (اماده نشر )

آثار شعری و ادبی وی استند که یا تاکنون به چاپ رسیده اند و یا هم آماده چاپ و نشر میباشد وی افزون بر شعر، آثار و مقاله های را از زبان فرانسه یی به زبان دری نیز ترجمه وبرگردان کرده است.

نشر شده در: اخبار و گزارشات

بدون نظر.

نظر دهيد


Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.