چهارشنبه مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

Archive: مقالات Subscribe to مقالات

بروید و زمین هـــای خـــود را پشـــم بکـــارید!

پرتو نادری گویندباری یکی ازخلیفه های بغداد برمصریان خشم گرفت ودستورداد تاهمه ملک بجویند وکم خردترین مرد رابیابند وبه دربارآورند!درباریان...

تعمیـــم پــذیری مســـأله ی فــردیت در “عشــقِ عمـــومی”

جاوید فرهاد هر شعر (و در واقع هر آفرینش هنری) بازتاب مسأله ی فردیت و یا بازگویی “هویت منِ فردی” آفرینشگر است.  باز گویی “هویتِ...

صبح صادق ندمد تا«شب یلدا» نرود

پرتو نادری امشب، شب یلداست،آخرین شب پاییز،نخستین شب زمستان ودرازترین شب سال .باورها براین است که دراین شب ویا نزدیک به آن تحویل خورشید...

انفجاردوم

پرتونادری دموکراسی وآزادی بیان چه شگفتی های که ندارد!این روزها تا تلویزوینی را روشن می کنی می بینی که چند تن دورمیزی نشسته و به نام کارسناش...

«سیمرغ» و یاد داشتی برآن

پرتو نادری زمستان ۱۳۵۷ خورشیدی بود وچند ماهی می شد که مرا ازبدخشان به گونهء جزایی به جوزجان تبدیل کرده بودند ؛ اما برای من رنگ آسمان دربدخشان...

خانه ام درآتش بیداد می سوزد!

پرتو نادری میرویس موج به مانند من یکی ازشاعران راه گم کرده است. ما هردو چهارسال را در دهلیزهای دانشکدهء ساینس دانشگاه کابل سرگردان بودیم...

حمایت کلب سبز از پنجمین گزارش کمسیون مستقل حقوق بشر

 دوستان و علاقمندان گرامی، انجمن رضاکاران سبز افغانستان (کلپ سبز)، پنجمین گزارش وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی افغانستان را، که از سوی...

نقـــد چیست و منتقــد کیســـت؟

جاود فرهاد نقـــد چیست؟: نقد، یکی از روش های مهم به منظور ارزیابی مفاهیم، پدیده ها و داده های مختلف در فرایند تولید و آفرینش است. “فوکویاما”...

دربوستان همیشه سبزسعدی

پرتونادری کاربرد ضرب المثل ها در ادبیات کلاسیک فارسی دری از سابقه و سرگذشت دراز و گسترده یی برخوردار است. حتی می توان گفت که شعر فارسی...

دریچه ای به سوی آزادی

لیزا سروش که صدایش “از خنجر روزگار سونامی شده است” می ایستد تااز طریق دریچه ی شعر به ازدحام کوچه های خوشبخت و ارغوانی بنگرد.کوچه...