چهارشنبه مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

Archive: حکیم شناسی Subscribe to حکیم شناسی

ناصرخسرو، شاعر نام دار، حکیم نام آور

         ناصرخسرو چون متکلم و مبلغ مذهب اسماعیلی بوده شعر را از دیدگاه و نظرگاه شاعران و چکامه سرایان درباری نمی نگریست و این گونه سخن...

ناصرخسرومبارز عصر استبداد

محمدشریف شایق افغانستان امروزکه به سرزمین تریاک و تروریزم و انتحاری شهرت یافته است، دیروز که خراسان نام داشت، گهواره یی بود که اندیشه...

دین و آرمان در شعر ناصرخسرو

 ناصر خسرو قبادیانی، در تاریخ ادبیات ، در میان دانشمندان دیانت مدار از جهاتی منحصر به فرد است. ناصرخسرو زندگی پر تاب و تب خویش را وقف دفاع...

ناصر خسرو، یک تبعیدی در جستجوی حقیقت

نویسنده: دکتر عارف پژمان گوینده: کتی تهیه کننده: مریم رادیو نوا  ناصر خسرو، ظاهرا در پاییز سال ۳۸۲هجری خورشیدی در پنجمین سال سلطنت یمین...

قرآن و تأویل آن از دیدگاه ناصر خسرو

 نویسنده در مقاله حاضر تلاش می‌کند ضمن استخراج نکاتی که ناصرخسرو در آثار، و به ویژه اشعار، درباره قرآن بیان داشته‌، آنها را دسته‌بندی‌،...

آثار وشخصیت ناصر خسرو

 حکیم ناصر خسرو از شاعران بزرگ و فیلسوفان برتر خراسان (بلخ ) است که بر اغلب علوم عقلی و نقلی زمان خود از قبیل فلسفهٔ یونانی و حساب و طب و...

ناصر خسرو شاعر خرد و دانایی

بلخ پایگاه و بنگاه ناب ترین اندیشه های بزرگانی فارسی  بوده است. بیش از هزار سال، دانش ها و هنرها از این دیار به سوی جهان جاری شده است. بلخ...

به نامت دست افشاند بهاران

پرتو نادری  برآمد ماهتاب از سوی خاور حریر روشن خورشید در بر درخت روشنی رویید از آب سراسر آسمان را سایه گستر تو گویی دختر زیبای مشرق درون...

خرد واندیشه در شعر ناصر خسرو بلخی

محقق نیک سیر   ناصرخسرو بلخی،شاعر توانای زبان دری واندیشمند پرخاشگر قرن پنجم هجری،نخستین شاعر زبان دری است که فکررا در خدمت اخلاق نهاده...

ناصرخسرو بلخی، شاعر رنج و آوارگی

 محمد روحانی (نوید)   در گذشته تاریخ کشورمان افغانستان ،انسانها و شخصیت های صاحب وفضل و دانش ، وجود داشته اند که در عرصه های مختلف ، چون...