چهارشنبه مرداد ۳۰, ۱۳۹۸

Archive: حکیم شناسی Subscribe to حکیم شناسی

نکاتی چند در باره سفرنامه ناصر خسرو

نکاتی چند در باره سفرنامه ناصر خسرو نویسنده: ابوسید شاه خمار زاده منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال دوم، صفحه ۲۰- ۲۷، شماره...

موسیقی شعر ناصرخسرو

موسیقی شعر ناصرخسرو نویسنده: کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۱-۱۱شماره چهارم،...

حکیم فرزانه در اندیشه‌های مولانا جلال الدین بلخی

حکیم فرزانه در اندیشه‌های مولانا جلال الدین بلخی تفسیر قول حکیم غزنوی نویسنده: حیدری وجودی منبع:فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، ...

تجلی شاعرانه اساطر و روایات تاریخی در قصاید ناصر خسرو

تجلی شاعرانه اساطر و روایات تاریخی در قصاید ناصر خسرو بخش دوم نویسنده: کاندید اکادمیسین داکتر اسدالله حبیب. منبع: منبع: فصل نامه فرهنگی،...

ناصر خسرو و برخی از جرقه‌های شعرِ او

ناصر خسرو و برخی از جرقه‌های شعرِ او نویسنده: محقق غنی نیک سیر منبع: فصل نامه فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت،  سال اول،صفحه ۵۲-۶۴شماره دوم،...

تجلی شاعرانه اساطیر در روایات تاریخی

                                به جان خرد مند خویشست فخرم شناسند مردم صغیر و کبیرم نظام سخن را خداوند دو جهان دل عنصری دارد و طبع جریرم “ناصر...

قدیم ترین مقدمه فارسی بر سفرنامه ناصر خسرو

قدیم ترین مقدمه فارسی بر سفرنامه ناصر خسرو نویسنده: سید حسن نبع: فصلنامه ی فرهنگی، ادبی و پژوهشی حجت، سال اول، شماره اول، صفحۀ ۸۲-۸۶، حمل-جوزا ۱۳۶۹ مرحوم...

تجلی شاعرانه اساطیر در روایات تاریخی در قصاید ناصر خسرو

                             به جان خرد مند خویشست فخرم شناسند مردم صغیر و کبیرم نظام سخن را خداوند دو جهان دل عنصری دارد و طبع جریرم “ناصر...

حکیم ناصر خسرو بلخی

نبشتۀ از پوهاند دکتور محمد افضل بنووال استاد دانشکدۀ زبان و ادبیات دانشگاۀ کابل و عضو کمیتۀ علمی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی! حکیم...

آفریده های ناصر خسرو و ارج گذاری به مقام والای انسان

آفریده های ناصر خسرو و ارج گذاری به مقام والای انسان نویسنده: پوهندوی سید محمد ابراهیم بامیانی استاد دانشگاه و عضو کمیتۀ علمی کانون فرهنگی...