Archive: دانشمندان و متفکرین Subscribe to دانشمندان و متفکرین

سپیده دمان دیگر

پرتونادری سپیده دمان دیگر این سپیده دمانی را که یکبار دیگر درافق مطبوعات کشور درخشیده است، به شما فرهنگیان عزیز و همه جامعۀ فرهنگی افغانستان...

زن افغان مادر پانزده فرزند و حاکم هفت‌صد خانواده

زن افغان مادر پانزده فرزند و حاکم هفت‌صد خانواده سهراب سیرت صبح بود که در روستای نوآباد به دیدار خانم ظریفه قاضی‌زاده رفتم. برای یافتن...

نقد در مورد رمان نویسی در افغانستان

نویسنده عارف فرمان چاپ ارزان استکهلم با کمال احترامی که خدمت اقای فرادیس دارم و نکاتی چند که به نظرم بسیار مهم امد در ارتباط با نقد ایشان...

نگاهی بر کتاب «گوهر اصیل آدمی»

نگاهی بر کتاب «گوهر اصیل آدمی» و فهم و هضم آن از قلم: ماریا دارو « گوهر اصیل آدمی » یکصد و یک زینه برای تقرب به جهان شناسی ساینتفیک -کتابیست...