دوشنبه آبان ۵, ۱۳۹۹

Author Archives: شکرالله شهریار

معیارهای تعیین تلفظ واژه های پارسی دری

معیارهای تعیین تلفظ واژه های پارسی دری نویسنده: سید علی محمد اشراقی، استاد ادبیات دانشگاه کابل با همه کوشش هایی که در درازای تاریخِ پیدایش...

عرفان در اشعار سید نادرشاه کیانی

    عرفان سید نادرشاه کیانی  نویسنده: فریبا فرحت پیام، استاد دانشگاه کابل همان گونه که دیدگاه هاو بینش هر نویسنده وشاعری را می توان...

اسطوره شناسی و مطالعات فرهنگی

  اسطوره شناسی و مطالعات فرهنگی تبیین یونگ از شکل گیری اسطوره ای مدرن  نویسنده: داکتر حسین پاینده مقدمه در فرهنگی فارسی معین ، دو معنا...

کانون فرهنگی ناصر خسرو بلخی از روز جهانی مادر تجلیل به عمل آورد

کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی از بیست چهارم جوزا، روز جهانی مادر تجلیل به عمل آورد. کانون فرهنگی به مثابه یک نهاد کاملا فرهنگی به پاس...