پنج شنبه آذر ۱۳, ۱۳۹۹

Author Archives: حجت خراسان

«سمفونی بادها» در انجمن قلم افغانستان

«سمفونی بادها» در انجمن قلم افغانستان پرتو نادری تازه گی ها «سمفونی بادها» در انجمن قلم افغانستان نواخته شد وعلاقمندان شعر لیلا صراحت...

ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم

ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم صدیق رهپو طرزی بخش هفتم سید جمال الدین، در این دایرهٔ تنگ او در میان سال های ۱۸۳۹ و ۱۸۹۷ع. زیست. در مورد زادگاه...

نوسفرم

نوسفرم خدای را به علاجم بکوش که خسته ترم عقــاب زخمی بی بال و پر شکسته ترم بـه آشــیانــۀ مـن مـار لانـه کرده بـسی چگــونه پر زنـم آنجا...

هلا هل

هلاهل در خانـۀ من آتشی افـروختــه اند چشمی به غنائم روا دوختــه اند شیخی بمصاف عقل بر بسته کمر جمعی به یقین خود قرآن سوخته اند باور بکن...

تبصره درمورد کتاب خالده فروغ

تازه گی ها خالده فروغ  استاد دانشگاه کابل کتابی انتشار داده است زیر نام « گام بی توقف شعر فارسی دری». در این کتاب جایگاه شعر وشاعری  پرتو...

پیام الحاج سید منصورنادری مؤسس ورئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی

پیام الحاج سید منصورنادری مؤسس ورئیس کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به مناسبت هفتۀ شهید و شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود...

جایگاه هرات در مدنیت خراسان

رسول پویان جایگاه هرات در مدنیت خراسان از عهد باستان تا گسترش اسلام هرات در عهد باستان موقعیت سوق الجیشی و شهرت فراوان داشت. از باستان...

به مناسبتِ سالروز استقلال کشور

  به مناسبتِ سالروز استقلال کشور ” افتخار به میهن”                       از شفیق احمد ستاک   وطن ای سرزمینِ من، هوا و آب و خاک وصخره...

“اندمه ها”اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد

“اندمه ها”اثر خلیل حیفی از چاپ برآمد اهل فرهنگ ، ادبیات وهنرافغانستان درهر گوشه یی ازجهان با نام خلیل حیفی شاعر ، نویسنده وادیب...

ایام تموز

         ایام تموز گرچه ایامِ تموز است، ولی فصل دلم سرمائیست همه جا سردی و خونسردی و لاپروائیست دل من خسته از این زندگی  و رسوائیست شاید...