پنج شنبه آذر ۱۳, ۱۳۹۹

Author Archives: حجت خراسان

ستایش از ستاره های معارف کشور

۱۸/۱۱/۲۰۱۲ | انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی با برگذاری محفلی در این کانون، از صدف ” احمدی” و منوشکا، ستاره های معارف ولایت...

نقد و معرفی مجموعۀ شعری ” من کاذب ترین فصلم”

نقد و معرفی مجموعۀ شعری ” من کاذب ترین فصلم” ۱۷/۱۱/۲۰۱۲ – گزارشگر: قیام نوری – انجمن جوانان کانون حکیم ناصر خسرو بلخی در محفلی ادبی ،...

عید با جوانان

عید با جوانان  بخش فرهنگی انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی برای تجلیل از عید قربان محفلی را به اشتراک تیم ورزشی، کمیته انتظامات...

از پیام آوران صلح کشور با گرمی استقبال شد

شماری از اعضای مجلس نماینده گان، شماری از نماینده گان وزارت امور زنان افغانستان، شماری اعضای شبکۀ زنان افغان، شماری از اعضای جامعۀ مدنی،...

ای هموطن!

ای هموطن! ای هموطن زرویِ چه ما گفتگو کنیم تاچند بخونِ همدِیگرِ خود وضو کنیم تاکی رقیب ودشمن و اغیارِهم شویم از موی کوه کرده و از کوه مو...

اگر انسان همین باشد

اگر انسان همین باشد بریدم من زانسان ها اگر انسان همین باشد برای قتل همنو عش همیشه در کمین باشد «اقتلو لاآمنو» شد محوراندیشه اش مرا کافر...

کافکا از تنهایی تا رهایی / جواد لگزیان

نگاهی به کتاب «شناخت کافکا» نوشته بهرام مقدادی چهره واقعی کافکا کدام است؟ آیا او داستان‌نویسی منزوی با ذهنی سراسر تیره و بدبین بوده؟ فرانتس...

مکتب پیروان بیدل و مراحل تحول سبک هندی در ادبیات فارسی فرارود

دکتر نورعلی نورزاد (نوراف) استاد دانشگاه دولتی خجند(تاجیکستان) چکیده‌ پیدایش و رواج سبک هندی در قلمرو ادبیات فارسی فرارود به مبدع و...

بیان بارادوکسی

بیان پارادوکسی : این اصطلاح برگرفته شده از کلمه پارادوخون یونانی، مرکب از دو جز پارا ( فراسو) و دوخون ( عقیده ونظر)، به معنی گفته متناقض...

ناصرخسرو شاعر رزمنده و دانشمند

فصل سوم ناصرخسرو، شاعر، رزمنده و دانشمند در تاریخ ادبیات کلاسیک دری، فراوان سخنوران و سرایندگان رزمنده و سترگی بودند که ناب ترین احساسها،...