پنج شنبه آذر ۱۳, ۱۳۹۹

Author Archives: حجت خراسان

پرتو نادری

ز شهنامه کاخ سخن شد بلند که از باد و باران نیابد گزند چه کاخی که هرگز ندارد نظیر از آن بام گردون بود سایه گیر چه کاخی که هرگز نگردد خراب ز...

کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها ما افغان ها

به قلم الهه افتخار کودکان و جوانان ما قربانی اوامر نمرود ها و فرعون ها ما افغان ها امروزه با مسایل اجتماعی ای درگیر هستیم ، که اگرچه خیلی...

انفجار در خلوت آبی نیروانا

پرتونادری یاد دهانی کوتاه: دوازده سال پیش طالبان تندیس های بزرگ بودا در بامیان را انفجار دادند، که خود انفجار تاریخ بود و انفجار در خورشید....

مسعود اطرافی و آن چوکی عرابه دار

ما کشتی صبر خویش در بحر غم افگندیم تا باشد از این توفان هر کس به کجا افتد مفهوم این سخن بزرگ خواجۀ رندان حافظ را زمانی دریافتم که در سرطان...

همان کشی و همان ناخدا

پرتو نادری شعر« توفان بی ساحل» یکی از تجربه های نخستین من است درآن سالهای که تلاش می کردم تا به گفتۀ مردم از دیوار بلند اوزان عروضی قد...

مجموعۀ شعری ” پله های گنه آلود” نقد و صحفه گشایی شد

۲۸ / جدی / ۱۳۹۱ – در محفلی که به روز پنج شنبه از سوی انجمن جوانان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی برگذار شده بود، ” پله های گنه آلود”...

درنگی بر شگردهای پرتو نادری در «سرود فتح»

درنگی بر شگردهای پرتو نادری در «سرود فتح»” اسحاق فایز پرتونادری، از نسل سوم شاعران نوپرداز در افغانستان است که در شهر هزار رنگ شعر، کلاسیکهایش...

وقتیکه سرم درد می‌کند

    وقتیکه سرم درد می‌کند  دردهایم سر می کنند از دستانم،نسل های خوشبختی را می تکانم بر شاخه‌ی چنار می بندم نصیبم را با چشمانم،سفر می...

نقد وباز خوانی کارنامۀ ادبی داکتر عبدالله نائیبی

۱۵جدی ۱۳۹۱ انجمن قلم افغانستان وکانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی کارنامۀ ادبی داکترعبدالله نایبی یکتن از اعضای موسسین کانون فرهنگی...

زنده گی نامه اختر محمد عضو تیم فوتبال حجت خراسان

زنده گی نامه اختر محمد(یوسفی) اسم: اختر محمد ولد خداداد ولدیت شیر علی   متولد: سال ۱۳۷۶ در ولایت بامیان سکونت اصلی: ولسوالی شیبر سکونت...