پنج شنبه آذر ۱۳, ۱۳۹۹

Author Archives: حجت خراسان

سنت و نو گرایی در افغانستان

مدرنیته از یک نگاه یک مفهوم تازه است. مفهومی که در بحث ها ی جامعه شناختی  در اروپا پس از دورۀ نو گرایی یا رنسانس مطرح شده است. نقطۀ مقابل...

دختران مخفی

 سخنان نخستین پس از آن که به تعبیر زنده یاد شایق جمال، آن « لعل بدخشان هنر» سیده مخفی چهره در پردۀ خاک کشید، دیگر تا یک دهه پیش بانوان سخنور...

روشنفکری دینی است و یا دینی و غیر دینی ندارد!

روشنفکر کیست وروشنفکردینی چیست ؟   _پیشینه روشنفکری در افغانستان ونقش اندیشه دینی درملت سازی آن؟  – روشنفکری به نقد چی می پردازد و...

نه آریانای وجود داشته ونه آریایی بوده است

سلیمان راوش نه آریانای وجود داشته ونه آریایی بوده است هزاره و تاجیک، ازبیک و پشتون همه مردمان بومیی شانزده شهر اهورایی اند من در جلد...

“خاطر آزرده”

فضای خاطرم آزرده از دف وچنگ است زبسکه هرطرفم، مطرب ِ بد آهنگ است شگوفه کرده بر ودوش ِ نخل ِ قامتِ من بهار سبز، به غربت سفید و بیرنگ است نگاه...

ارژنگِ بهار

بــرلـیــانِ اشــکِ ابــر ِنــوبــهـــــار                         جـلــوۀ یـاقــــوتِ گـُــل هــای ِانــــار لـعـــلِ خـونـیــنِ شقـایـق...

بهار، آیه یی از رحمتِ پروردگار بر عالمیان

جهانِ هستی آینه دار جمال خداست و جلوه یی از جلوه های قدرتِ پروردگار . و بهار این موسم رویش و زایش ، یکی از باشکوه ترین و زیبا ترینِ این جلوه...

پیام تبریک کانون به مناسبت فرا رسیدن نوروز.

به نام خدا اعضای علمی، اداری و کارمندان کانون فرهنگی حکیم ناصر خسرو بلخی به ریاست الحاج سید منصور نادری نوروز خجسته و حلول سال ۱۳۹۲ خورشیدی...

تو شاهی و شهنامه اورنگ تو

کران تا کران جهان رام تو به بام زمان می رسد بام تو چو شعرت به رخش زمان رستم است سر روزگاران به پایت خم است چه پایه تو داری که باشد رکاب سمند...

به نیای بزرگ شعر فارسی دری حماسه سرای بزرگ جهان ابوالقاسم فردوسی

نیای بزرگ سخندان من تو مهر سخن را خراسان من به یادت چو یاد خراسان کنم چراغ سخن را فروزان کنم خراسان چه گویم روانم تویی نه آتش که زردشت جانم...