پنج شنبه آذر ۱۳, ۱۳۹۹

Author Archives: حجت خراسان

پیام تبریکی کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی به مناسبت پیروزی ورزش کاران افغانستان در المپیا

کانون فرهنگی جکیم ناصر خسروبلخی به ریاست الحاج سید منصور نادری موسس وریس کانون اشتراک ورزشکاران قهرمان افغانستان را در مسابقات بین المللی...

مصاحبهء اختصاصی تاریخی خبرنگارنشریۀ زن با نویسندهء کتاب بی همتای (معنای قرآن)

مصاحبهء اختصاصی تاریخی خبرنگارنشریۀ زن با نویسندهء کتاب بی همتای (معنای قرآن) اخیراً تصمیم گرفتم تا به نمایندگی مجلهء زن منطبعهء کانادا...

هوای قناعت

هوای قناعت غیر از خدای ِ خویش، ستایش نمیکنم بر هر دری، دعا و نیایش نمیکنم تا میکشم نـَفـَس به هوای ِ قناعتی سوی هوای ِ نفس، گرایش نمیکنم چون...

جلیل شبگیر پولادیان و شعر پایداری

پرتونادری جلیل شبگیر پولادیان و شعر پایداری شبگیر پولادیان یکی از نماینده¬گان برجسته¬ی شعر مقاومت افغانستان است . او در دهه ی شصت خورشیدی...

منوچهری و خلیلی در شعر طبیعت

پرتو نادری منوچهری و خلیلی در شعر طبیعت حال که می خواهم در پیوند به باز تاب جلوه­های طبیعت در شعر استاد خلیلی، چیزی بنویسم، باید بار...

خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تیموریان

رسول پویان بخش دوم: خراسان بعد از فروپاشی امپراتوری تیموریان پس از فروپاشی امپراتوری تیموری بمثابۀ آخرین نظام سیاسی مشترک خراسانیان...

ریشه های خراسان کهن

  رسول پویان بخش نخست: ریشه های خراسان کهن پس از تأسیس دولت ابدالی توسط احمدشاه درانی، واژۀ افغانستان بمرور زمان جانشین اسم تاریخی...

بازدید جوانان جامعۀ مدنی از کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی

بازدید جوانان جامعۀ مدنی از کانون فرهنگی حکیم ناصر خسروبلخی کابل ، دوشنبه ۵ سرطان اعضای جامعۀ مدنی جوانان افغانستان امروز از کانون فرهنگی...

زبان دری تنها به یک قوم تعلق ندارد

شمار زیاد مردم افغانستان هر روز ، از نخستین دقایق صبحگاهان که از خواب بر میخیزند تا شامگاهان و تا آن لحظات شب که دوباره به بستر خواب باز...

دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی از بزرگترین قران جهان، در کابل دیدار کرد.

دبیرکل سازمان همکاری های اسلامی از بزرگترین قران جهان، در کابل دیدار کرد. تاریخ: ۱۳ جون – ۲۰۱۲ اکمال الدین احسان اوغلو، دبیرکل سازمان...